Удължават работното време на Агенцията по вписванията заради подаване на декларации за годишни финансови отчети. 

Служба по регистрация - София ще работи с удължено работно време от 08:00 до 19:00 часа в периода от днес до 1 април.

Причината е изтичащия краен срок за подаване на заявления за обявяване на декларации по закона за счетоводството и с цел увеличаване на възможностите за подаване на заявления.