Удължават срока на валидност на всички ТЕЛК и НЕЛК решения, които изтичат на 30 април. Срокът ще бъде удължен до 3о юли 2021 г.

Това пишат на "фейсбук" страницата си от социалното минитерство.

По този начин ще се избегне струпването на много хора на едно място и ще бъде намален рискът от заразяване с COVID-19.

Служебно се удължава срокът на издадените направления за включване в механизма за лична помощ, както и изготвените индивидуални оценки.

Удължават решенията на ТЕЛК до края на февруари, ако изтичат до 30 ноември

Удължават решенията на ТЕЛК до края на февруари, ако изтичат до 30 ноември

ТЕЛК да се произнася по документи

Ползвателите на личен асистент, чиито експертни решения на ТЕЛК/НЕЛК изтичат преди 30 април, ще продължат да ползват услугата при същите условия.

От МТСП напомнят, че при вече насрочена дата за освидетелстване/преосвидетелстване от ТЕЛК/НЕЛК, е необходимо явяване на място. 

Така гражданите ще имат на разположение допълнително време, в рамките на което да набавят необходимата им медицинска документация за освидетелстване от лечебни заведения, медицински специалисти и лаборатории.