Социалната пенсия за старост става 170 лева от 25 декември. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание.

Увеличението на досегашните 148,71 лв. ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към пенсиите на близо 69 000 пенсионери.

Очаква се промяната да доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Става въпрос за пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия.

Преизчисляване на пенсиите с Бюджет 2022 няма да има

Преизчисляване на пенсиите с Бюджет 2022 няма да има

Хасан Адемов иска да се прави разлика между преизчисляване, актуализация и осъвременяване

Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.

Правителството одобри и промени в проект "Запази ме +", с които се гарантира, че работещите и самоосигуряващите се във временно затворените с акт на държавен орган заради коронавируса икономически дейности ще продължат и догодина да получават компенсации в размер на 75% от осигурителния си доход за юли за времето, през което са били в неплатен отпуск.

Разходите за пенсии са се увеличили с над 2 млрд. лева за година

Разходите за пенсии са се увеличили с над 2 млрд. лева за година

Заради надбавките и повишените минимални и максимални размери