От 1 юли започва приемането на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление през отоплителен сезон 2019-2020 г., съобщават от Агенцията за социално подпомагане.

Приемът на документите ще продължи до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Заявлението-декларация може да се получи в съответната дирекция или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията за социално подпомагане.

От Агенцията посочват, че се увеличава размерът на помощта за отопление, като базата за определянето му нараства от 385 кВтч на 500 кВтч. Конкретният й размер предстои да се определи на база на осреднената крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители, изчислена към 31 октомври.

Предвиденото увеличение с 5.7% на пенсиите от 1 юли няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ, уверяват от Агенцията.

100 лв. допълнително към енергийната помощ

100 лв. допълнително към енергийната помощ

Еднократна финансова подкрепа за отоплителния сезон

За новия отоплителен сезон като основа при определянето на диференцирания доход за отопление ще служи въведеният нов "Базов доход за отопление" в размер на 150 лв., който е равен на двойния размер на определения месечен гарантиран минимален доход.

Помощите ще обхванат повече лица от рисковите групи - възрастните хора, хората с увреждания и родителите, които отглеждат сами децата си, включени в образователния процес. Въведени са и три нови целеви групи - деца, които не ходят на училище; деца, които не ходят на училище, но са регистрирани в дирекции "Бюро по труда" и родители, отглеждащи деца, които не ходят на училище.

По данни на Агенцията за социално подпомагане общо 209 647 лица и семейства са били подпомогнати с целева помощ през миналия отоплителен сезон.