Правителството ще отпусне еднократна финансова подкрепа от по 100 лева на семействата, на които е отпусната целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон. Това обяви социалният министър Бисер Петков след редовното правителствено заседание "Борисов-3" в Министерския съвет.

Целта на решението е да бъдат защитени допълнително от поскъпването на цените на енергоносителите най-уязвимите групи от населението, уточни Петков и добави, че подпомагането включва 17 целеви групи - възрастни хора, хора с увреждания и самотно живеещи.

По данни на Агенцията за социално подпомагане близо 210 000 лица и семейства са одобрени вече за помощта от 374 лева. Към тях ще бъдат изплатени допълнителни 100 лева на основа на взетото днес решение на правителството, посочи социалният министър.

Агенцията за социално подпомагане ще изплаща еднократните суми от 12 декември по банков път или на каса.

Няма нужда гражданите да правят каквото и да е било, за да получават допълнителната целева помощ.

Увеличават с 1.8 лева помощта за отопление за предстоящата зима

Увеличават с 1.8 лева помощта за отопление за предстоящата зима

Общата сума на помощите за отопление става 374.15 лв.

Социалният министър увери, че всички, които са одобрени за получаване на социална помощ за отопление ще получат такава, независимо от енергоизточника, който използват.

Нужните средства в размер на 21 милиона са осигурени от бюджета Министерството на труда и социалната политика за тази година и няма да бъдат необходими допълнителни финансови средства от централния бюджет.

В проектобюджета на МТСП за следващата година са планирани допълнително 40 милиона лева.