В Първенец недоволстват от изграждането на кариера за добив на пясък и чакъл край селото, съобщи БНР.

Разрешение за проучване на обекта е дадено на фирмата "Толи" ЕООД от 2011 година. Тогава то е публикувано само в Държавен вестник и поради неинформираност хората не са успели в 14 дневния срок да изразят позицията си срещу това намерение, обяснява Димитър Воденичаров, който оглавява Инициативния комитет.

От днес в селото започва подписка, която ще бъде връчена на общинските и държави институции. Хората от селото, подкрепени и от други населени места в Родопската яка със същия проблем, готвят и протест.

Според Воденичаров единствената полза, ако се изгради кариера, ще е концесионната такса, която ще влезе в общината.

По думите му повече от половината от площта на бъдещата кариера попада в частни имоти.