Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев разпореди на директорите на училища да предприемат мерки за опазване на здравето на учениците заради лошите прогнози за силно замърсяване на въздуха за днес и утре - 20 и 21 декември.

Ден-два мръсен въздух няма да разболее учениците според Вълчев

Ден-два мръсен въздух няма да разболее учениците според Вълчев

Децата с бронхиална астма и хронични проблеми може да не ходят на училище при силно замърсяване

Според заповедта на просветния министър директорите на учебните заведения трябва да уведомят родителите за очакваните критични стойности на замърсяване не въздуха.
Това може да се случи на интернет страницата на училището или по друг канал.

По преценка на родителя децата, които имат хронични белодробни заболявания, може да отсъстват от училище. Тези заболявания обаче трябва да са вписани в личната амбулаторна карта на детето, за да бъдат извинени отсъствията му.

21 неща, които липсват, за да имаме чист въздух

21 неща, които липсват, за да имаме чист въздух

Май трябва да напомня, 21-и век сме, не 19-и. Надявам се общинарите да го разберат по-бързо...