Във връзка с публикация на news.bg от 20 март, в която Българска стопанска камара - БСК изразяват притеснението си, че в законодателната програма на Министерския съвет до юни 2018 г. не е включен проект за промени в Закона за защита на личните данни, редакцията на медията получи становище от Комисия за защита на личните данни.

Припомняме, писмото на БСК е изпратено до премиера Бойко Борисов, до министъра на правосъдието Цецка Цачева и на вътрешните работи Валентин Радев. Проектът не е публикуван и на портала за провеждане на обществени консултации, пишат от БСК.

Повод за писмото е предстоящото влизане в сила (от 25 май 2018 г.) на новия европейски регламент за защита на личните данни (GDPR), който пряко ще засегне дейността на всички държавни и общински структури, обществени организации, организации с нестопанска цел. Той ще се отрази и на дейността на всички стопански субекти, които в рамките на дейността си събират, обработват и съхраняват лични данни.

От БСК питат как ще приложим новия регламент за защита на личните данни

От БСК питат как ще приложим новия регламент за защита на личните данни

GDPR влиза в сила от 25 май. До юни не се планират промени в Закона за личните данни

Публикуваме без редакторска намеса, писмо на Комисия за защите на личните данни с председател Веселин Целков:

Във връзка с публикация в електронната медия news.bg от 21.03.2018 г. по повод писмо от Българска Стопанска Камара до министър-председателя на Република България г-н Б. Борисов, министъра на правосъдието г-жа Ц. Цачева и министъра на вътрешните работи г-н В. Радев, с което се изразяват притеснения относно липсата на информация за промяна в Закона за защита на личните данни с оглед прилагането на Общия регламент за защита на личните данни от 25 май 2018 г., бихме искали да Ви информираме за следното:

Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни (ЗИДЗЗЛД), който да уреди аспекти от новата европейска правна рамка, които е допустимо да бъдат регламентирани на национално ниво. Проектът също така има за цел да транспонира нормите на Директивата за обработване на лични данни в сектора полиция и правосъдие. Законопроектът е включен в Плана за действие за 2018 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, приет с Решение на Министерския съвет № 43 от 31 януари 2018 г. като правна мярка под номер 167. Проектът на ЗИДЗЗЛД в момента е в съгласувателна процедура в рамките на работните групи към Съвета по Европейски Въпроси, която се провежда от Министерството на вътрешните работи и предстои стартирането на обществена консултация. В списъка на идентифицираните заинтересовани страни, до които законопроектът ще бъде изпратен за становище и коментари в изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е предвидена и Българската Стопанска Камара.