Тази седмица започват обученията на над 25 000 преброители и контрольори, които ще бъдат наети за Преброяване 2021, съобщават от Националния статистически институт.

Те са еднодневни и се организират от общинските преброителни комисии и териториалните статистически бюра.

Между 17 август и 7 септември ще се проведат първите срещи с преброителите във всички общини в страната. Те ще се състоят в специално наети зали, които са с достатъчно голям капацитет съгласно изискванията за предотвратяване на разпространението на коронавируса.

Преброителите и контрольорите ще бъдат запознати със Закона за преброяването, съдържанието на преброителните карти, начина и времето на работа, правата и задълженията им. Особено внимание ще бъде обърнато на стриктното спазване на противоепидемичните мерки и указанията от Министерството на здравеопазването за провеждане на Преброяване 2021.

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

Националното преброяване 2021 ще бъде от 7 септември до 3 октомври

През интернет ще бъде от 00 часа на 7 септември до 24 часа на 17 септември

На участниците ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

Преброяване 2021 ще се проведе от 7 септември до 3 октомври на два етапа.

Първият - от 7 до 17 септември, ще бъде преброяване по интернет, а вторият - от 18 септември до 3 октомври - с преброители, които ще посещават домакинствата в часовете от 8.00 до 20.00 всеки ден, включително събота и неделя.