47% от населението на света използва интернет. Това показват резултатите от ново проучване на Международния съюз по далекосъобщения, специализираната агенция за телекомуникации към ООН.

Те сочат нарастване на хората с достъп до мрежата - от 43% само преди година. 

В Европа ползващите са 79,1%, срещу едва 25,1% в Африка. 

Неползващите са около 3,9 млрд. души - предимно по-бедни, необразовани, живеещи в селски райони и жени. 

Целта на ООН е до 2020 година 60% от населението да е свързано.