Представители на браншовите организации в сферата на Информационните и комуникационни технологии заедно с представители на Министерство на образованието се събраха в Софийския университет „Св. Климент Охридски", за да сформират обществен съвет за реформа на образователната система на сферата на информационните технологии в образованието.

Още в началото на срещата обаче ръководителят на работната група Явор Джонев изтъкна, че процесите в държавата са се ускорили и в момента на този съвет, който е насочен само към ИТ технологии, му се налага да вземе по отговорни функции.

Според Джонев, който вчера е имал среща със заместник-министъра на образованието Мариана Банчева, министерството гледа изключително позитивно на тази идея.

Този обществен съвет ще има основно две функции. На първо място да подпомага МОМН по текущи проблеми и на второ - да им представи стратегии за бъдещето.

Основните направления ще бъдат 3 - средно образование, висше образование и икономика на знанието, което той определи като „учене за цял живот" и икономика с много висока добавена стойност.
Джонев уточни, че формално в момента това е консултативен съвет към МОМН, но само от всички присъстващи зависи с какво съдържание ще бъде изпълнен той.

„Ако има воля, което и правителство да дойде, няма как да ни попречи, а напротив, ще ни помага", заяви Джонев. Той също така изтъкна, че това ускоряване и изпълване със съдържания на бъдещия обществен съвет от този в момента е обсъдено и с президента, който също гледа положително на идеята.

Появиха се и възражения, че там присъстващите са били извикани, за да обсъждат ИТ реформи, а сега се оказва, че ще поемат отговорност за цялостна реформа в образованието.
Джонев обаче успокои, че това не се очаква от тях и поради тази причина има отделни направления и дори днес да са предимно ИТ специалисти, ние трябва да бъдем катализатори, а след това да се обърнем и към други специалисти.

Засега предложението, което се оформя относно структурата на този обществен съвет е той да има двама управители. Единият е министъра на образованието и другият - човек, излъчен от съвета, като според тях това звучи много странно за България, но има чуждестранен опит в този модел.

Деканът на факултета по математика към Софийския университет проф. Иван Сосков също се съгласи, че тук са предимно специалисти в информационните и математическите направления, но според него проблемите така или иначе са доста по-дълбоки.
Тенденцията от 2000 година насам е за рязко спадане на нивото на гимназиалната подготовка. Налага ни с е промяна на системата, защото младите студенти изобщо не са готви да възприемат това, което им преподаваме", заяви той, като според него компаниите съвсем скоро ще усетят този проблем, защото той, по думите му, е драматичен.

Проф. Сосков обясни, че в момента реално факултетът по математика се опитва да компенсира пропуските в средното образование. Той също така изтъкна, че ако преди време от математическите гимназии като МПМГ и СМГ са постъпвали в университета десетки нови студенти, сега те са по двама -трима съответно от гимназия, а останалите няма къде другаде да са освен в чужбина.

Според проф. Кънчо Иванов от МГУ трябва да се внимава много с новите парадигми и идеи, които ще отнесем към МОМН.