Пазарът на решения за сигурност в световен мащаб е нараснал с 7,2% през 2006 година, съобщават от ComputerWorld.bg.

Цифрата показва намаляване на темповете, тъй като през 2005 година ръстът е бил 20 процента, а още една година по-рано е бил цели 30 процента.

Очаква се нарастването на този сегмент да се върне към двуцифрен ръст през 2007 година.

Северна Америка и ЕМЕА регионът остават най-значителни от гледна точка на генерираните обеми. Заедно, те съставляват 47% от общия пазар на системи за сигурност.

Той се изчислява на 7,1 милиарда евро и включва корпоративните разходи за хардуерни и софтуерни системи за сигурност.