37% от българските граждани, които пътуват в рамките на страната, са избрали за почивката си или бизнес срещата си луксозни хотели с 4 или 5 звездни. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за местата за настаняване в България за месец ноември 2018 година.

Според данните през ноември миналата година в 4 и 5-звездните хотели са реализирани 37.3% от нощувките на българи и 69.1% от нощувките на чужденците. За равносметка, през предишния месец октомври 76.4% от нощувките на чужденците у нас са били реализирани в хотелите с 4 или 5 звезди, а 34.5% от нощувките в тези хотели са били на българи.

4 и 5-звездните хотели обират 75% от чужденците през октомври

4 и 5-звездните хотели обират 75% от чужденците през октомври

Най-висока заетост в луксозните хотели

Спрямо статистиката през ноември в местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.6% от нощувките на чужди граждани и 31.5% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.3 и 31.2%.

Снимка 399685

Източник: НСИ

През предпоследния месец на 2018 година в страната са функционирали 1 844 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 54.1 хил., а на леглата - 109.8 хиляди.

В сравнение с ноември 2017 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, както и на леглата в тях се увеличават с по 3.2%.

Въпреки по-големия брой места за настаняване, НСИ отчита спад в реализираните нощувки. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2018 година, е 684.6 хиляди, което е с 3.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо намаление на нощувките - с 10.2% - се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Снимка 399686

Източник: НСИ

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през ноември 2018 година намалява с 0.2% в сравнение със същия месец на 2017 година и достига 371.1 хиляди. Регистрирано е намаление с 2.9% при чуждите граждани и увеличение с 0.9% при българите.
Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2018 г., са 273.2 хил. и са реализирали средно по 1.8 нощувки. Чуждите граждани са 97.9 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2018 г. е 21.4%, като намалява с 1.5% в сравнение с ноември 2017 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 27.2%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 22.7%, и с 1 и 2 звезди - 14.6%.

Приходите от нощувки през ноември 2018 г. достигат 38.1 млн. лв., или с 1.9% повече в сравнение с ноември 2017 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани с 3.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с 0.7%.

Ангелкова лъже за реалните постижения на туризма у нас според туроператори

Ангелкова лъже за реалните постижения на туризма у нас според туроператори

Туристическите оператори поискаха оставката на Ангелкова