През януари тази година у нас са функционирали 1 963 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на стаите в тях е 57 900, а на леглата - 117 900. Данните са на Националния статистически институт.

Спрямо с януари 2019 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 4.9%, а броят на леглата в тях - с 3.8%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през януари 2020 г. е 1 066 100, или с 19.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (с 22.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Българите отделят 1000 лв. за зимна почивка

Българите отделят 1000 лв. за зимна почивка

Почиваме между 5 и 9 дни

През януари 2020 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 74.3% от общия брой нощувки на чужди граждани и 39.5% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19.9% от нощувките на чужди граждани и 31.1% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.8 и 29.4%.

Пренощувалите в местата за настаняване през януари 2020 г. се увеличава с 14.9% в сравнение със същия месец на 2019 г. и достига 439 900, като е регистрирано увеличение както при българските граждани - с 18.6%, така и при чуждите - с 9.4%. Българите, нощували в местата за настаняване през януари 2020 г., са 271 700 и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 168 200 и са реализирали средно по 3.1 нощувки, като 75% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през първия месец на 2020 г. е 30.1%, като се увеличава с 4.2% в сравнение с януари 2019 г. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 44.4%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 27.8%, и с 1 и 2 звезди - 15.9%.

Приходите от нощувки през януари 2020 г. достигат 60.8 млн. лв., или с 19% повече в сравнение с януари 2019 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от български граждани - с 21.7%, така и от чужди граждани - със 17.0%.

80% от българите няма да почиват през зимата, 70% - нямат пари

80% от българите няма да почиват през зимата, 70% - нямат пари

1/4 от българите не са ходили на почивка в планината повече от 20 години