През ноември 49.9% от управителите на местата за настаняване смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 66.3% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 47.3% - на нощувката. Това показва проучване на Националния статистически институт.

Относно наетия персонал през последния месец се отчита увеличение на ръководителите, предприели основните мерки: "платен отпуск", "неплатен отпуск", "намаляване на възнагражденията на персонала" и "дистанционна форма на работа". В същото време местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите за пореден месец, нарастват до 31.8%.

През изминалия месец 74.1% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 23.8% посочват, че няма промяна.

В краткосрочен план 44.8% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 33.8% заявяват, че няма да могат да се справят сами, а 20.8% от анкетираните посочват, че ще успеят "До 100%".

Относно бъдещата си активност в краткосрочен план през ноември 44.6% от ръководителите смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 28.1% предвиждат временно да преустановят дейността си, 21.8% от тях смятат да продължат да работят, а 3.5% прогнозират да я прекратят.