755 400 пътувания са осъществили българите през август, сочат данни на Националния статистически институт. Това е с 2.5% повече от регистрираните през същия месец миналата година.

Увеличение на пътуванията на сънародниците ни в сравнение с август 2018 г. е отчетено към: Австрия - с 21.4%, Испания - с 16.5%, Чешката република - с 10.1%, Франция - с 8.9%, Сърбия - със 7.8%, Гърция - с 6.2%, Румъния - с 3.4%, и други.

В същото време намаляват пътуванията на българи към: Италия - с 13%, Турция - с 4.3%, Обединеното кралство - с 3.6%, Северна Македония - с 2.4% или Германия - с 1.9%.

Спрямо август 2018 г. e регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: "почивка и екскурзия" - с 8%, и "служебна" - с 4.7%, докато тези с цел "други" намаляват с 3.7%. Най-много от пътуванията в чужбина през август са тези с цел почивка и екскурзия - 45.7%, следвани от тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 40.3%, и със служебна цел - 14%.

Българите избират Гърция и Турция за почивка

Българите избират Гърция и Турция за почивка

Повече от 55% от пълнолетните българи не планират почивка

През миналия месец най-много пътувания на българи са осъществени към: Гърция - 207 600, Турция - 136 000, Северна Македония - 52 300, Сърбия - 49 400, Румъния - 47 400, Германия - 46 200, Австрия - 25 900, Италия - 24 900, Испания - 21 500, Франция - 20 400.

Същия месец посещенията на чужденци у нас са общо 2 325 200 - с 3.8% повече в сравнение с август 2018 година. Регистрирано е увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - със 7.6%, и със служебна - с 6.1%, докато тези с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) намаляват с 2.1%.

Транзитните преминавания през страната са 26.5% (617 000) от всички посещения на чужденци в България.

Чужденците от Европейския съюз, посетили страната ни, са 62.1%. Това е с 3.6% повече в сравнение със същия месец на 2018 г. Увеличават се посещенията на граждани от Румъния - с 30.9%, Обединеното кралство - със 17.8%, Испания - с 15.8%, Австрия - с 5.4%, Унгария - с 4.3%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Германия - с 12.7%, Белгия - с 5.8%, Нидерландия - с 5.5%, Чешката република - с 4.2%, Полша - с 3.5%, Италия - с 3.2% или Гърция - с 1.3%.

Една пета от българите не са почивали лятото повече от 10 години

Една пета от българите не са почивали лятото повече от 10 години

Гърция и Турция остават фаворити за лятна почивка в чужбина

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" нарастват с 3.3%, като най-голямо е увеличението на посещенията на граждани от Украйна - с 23.6%.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 56.8%, следвани от посещенията с други цели - 35.8%, и със служебна цел - 7.4%

Най-много посещения в България през август са реализирали гражданите от: Румъния - 373 100, Турция - 290 400, Германия - 251 000, Гърция - 163 700, Украйна - 122 000, Полша - 110 800, Обединеното кралство - 97 400, Руската федерация - 97 100, Сърбия - 78 400, Франция - 69 700.

80% от българите няма да почиват през зимата, 70% - нямат пари

80% от българите няма да почиват през зимата, 70% - нямат пари

1/4 от българите не са ходили на почивка в планината повече от 20 години