Над 3,8 млн. туристи са пренощували в места за настаняване в страната от началото на 2020 г. до края на септември, според данните от Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), съобщиха от Министерството на туризма. Повече от 2,7 млн. от тях са българи и над 1,1 млн. - чужденци. В дялово отношение нашите сънародници представляват 71%, а чужденците - 29%.

Летният сезон бил на българите, Николова ги очаква и през зимата

Летният сезон бил на българите, Николова ги очаква и през зимата

Според нея кризата насърчила вътрешния туризъм

Данните от ЕСТИ дават възможност на всеки бизнес, свързан с настаняване и допълнителни дейности и занимания, да вижда какъв е профилът на клиентите през различните сезони на годината, предпочитана вътрешна дестинация, пол, възраст и националност. Тези данни са полезни както за хотелиерите, така и за другите сфери на услугите - здравни, търговски, производствени. Всяка община въз основа на данните за притока на туристи може да планира извършване на ремонтни и облагородителни дейности, за да е по-привлекателна за посетителите.

ЕСТИ отразява заетостта както на хотелите с десет и повече легла, така и на по-малките места за настаняване, в т.ч. и на квартирите. Системата започна дейност официално на 1 октомври, 2019 г., а в края на август 2020 г. регистрираните работещи обекти за настаняване в цялата страна са малко над 18 хиляди.

Статистическата информация е достъпна чрез заглавната страница на интернет сайта на Министерството на туризма на адрес: https://www.tourism.government.bg/taxonomy/term/211