Посещението при роднини, близки и приятели не може да се смята за туристическа дейност. Това уточнение направиха от Министерството на туризма във връзка с различни тълкувания на текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма от страна на някои туристически организации. Позицията на МТ е по повод противопоставянето от страна на асоциация "Българско Черноморие", които се обявиха против текстовете от Закона.

От Министерството посочват, че определенията в проектозакона съответстват на международните стандарти и поясняват, че като "туристическа" се определят туроператорската и туристическата агентска дейност, а също хотелиерството и ресторантьорството.

Когато става въпрос за гостуване на близки, роднини или приятели, човек може да бъде определен като турист, единствено ако е отседнал в хотел или друг вид място за настаняване. В случай че нощува в дома на роднините си, не е необходимо да се регистрира като турист нито да заплаща данъци или такси.

От Министерството поясняват, че определението за "туристическо посещение", което е включено в предложенията за промени в Закона за туризма, се прави със статистически цели и за да се уеднакви с определенията, които изисква Световната организация по туризъм. То е свързано с определението "турист" - човек с престой поне 24 часа, който е отседнал в място за настаняване.

Като "туристически" се определят още посещенията с цел ваканция, отдих, спорт, лечебни процедури, бизнес, поклонничество, участие в културно, конгресно, конферентно или друго събитие.

В тази връзка от Министерството поясняват, че няма съдържателна промяна с действащия Закон за туризма. В него определението за "турист" включва същите цели на туристическите посещения.