Правителството определи концесионер на морския плаж "Сарафово" в община Бургас и откри процедура за възлагане на концесия за морските плажове "Свети Влас-запад" в община Несебър и "Златна рибка" в община Созопол.

"М и П Мениджмънт" ЕООД ще стопанисва плажа в Сарафово. Концесионерът се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 години цената за чадър и шезлонг да е в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

Размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното възнаграждение в размер на 3,90 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 45 502 лв. с ДДС. Предложените инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за подобряване на облика на морския плаж са в размер на 527 765 лв. с ДДС за целия срок на концесията.

Министерският съвет реши да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Свети Влас-запад", съставляващ морски плажове "Свети Влас - запад 1" и "Свети Влас - запад 2", както и за морски плаж "Златна рибка". Предлага се срокът на двете концесии да е 20 години.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за плаж "Свети Влас-запад" е 51 264,35 лв. без ДДС, а размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за морски плаж "Златна рибка" е 75 366,88 лева без ДДС.

Плажовете ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.