Министърът на туризма Николина Ангелкова проведе среща с министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Двамата се договориха в кратки срокове в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност да бъдат нанесени промени.

Целта е да бъде намалено техническото време, за което се извършва регистрацията на сезонни работници от трети страни за работа в страната в срок до 90 дни. Съгласно сега действащите текстове процедурата отнема 15 дни.

Припомняме, че Правилникът за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е приет с постановление на Министерския съвет в края на месец септември 2016 г. Реализирането на нормативния акт бе една от краткосрочните цели на Министерството на туризма за решаването на проблема с кадрите в туризма.

Основната липса на специалисти в сектора е най-вече в изпълнителските позиции - пикола, камериерки, сервитьори, рецепционисти, бармани, почистващ персонал и всички други, които се грижат пряко за комфорта на всеки един турист. Не е необходимо те да имат висше образование, но трябва да бъдат изключително добре подготвени и квалифицирани.

Решаването на проблемите на туризма са много важни не само за развитието на националната ни икономика, но и за устойчивото развитие на регионите.

Все по-ясно се вижда, че именно туризмът се превръща в двигател за преодоляване на дисбаланса между тях и за осигуряването на заетост в по-слаборазвитите части на страната.