С 4.4% повече са местата за настаняване, функционирали пред юни 2019 година в сравнение със същия месец на миналата година. Броят на леглата в тях е с 4.9% повече, отново спрямо миналата година, според данните на НСИ.

През юни 2019 г. в страната са функционирали 3 018 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 135.2 хил., а на леглата - 304.1 хиляди.

Въпреки увеличения брой на регистрирани места за настаняване общият брой на реализираните нощувките във всички места е 4 036.7 хил., или с 0.7% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година

Най-голямо намаление на нощувките (с 4.0%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди, като те са реализирани 64.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 30.3% - на българи.

Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Източник: НСИ

Заетост на леглата по категории на местата за настаняване и месеци

Приходите от нощувки през юни 2019 г. достигат 205.4 млн. лв., или с 2.6% повече в сравнение с юни 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани със 17.9%, докато тези от чужди граждани намаляват с 0.5%.

В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 26.5% от нощувките на чужди граждани и 32.0% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9.5 и 37.7%.

Като брой пренощувалите лица се увеличава с 4.0% в сравнение със същия месец на 2018 г. и достига 1 028.8 хил. НСИ регистрира увеличение при българските граждани с 4.9%, а при чужденците - с 3.5%. Българите, нощували в местата за настаняване през юни 2019 г., са 408.2 хил. и са реализирали средно по 2.4 нощувки. Чуждите граждани са 620.6 хил. и са реализирали средно по 4.9 нощувки, като 65.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.