Министерството на туризма работи за електронизация на услугите, така че документите за категоризация и прекатегоризация на туристическите обекти да се подават и по електронен път.

Отнася се за основните услуги в Министерството на туризма - категоризация на местата за настаняване и на заведенията за хранене, на СПА, балнео и уелнес центровете и документите за регистрация на туроператорите и туристическите агенти. Това допълнително ще намали административната тежест за бизнеса и гражданите.

Създаден е също Обществен съвет към министъра на туризма и предстои да се обсъдят промени в настоящата наредба за категоризация и прекатегоризация. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова във Велинград на среща с представители на местната власт и туристическия бранш от региона.

Ангелкова поздрави присъстващите и за учредяването на Организацията за управление на туристически район "Родопи", в който влиза и Велинград. Това е първата подобна структура в страната, съгласно изискванията на Закона за туризма и ще даде много нови маркетингови възможности на региона да представи туристическия си потенциал. Велинград ще участва активно и в бъдещите 7 балнео и СПА дестинации, които се подготвят в момента, допълни тя.

Дигиталният маркетинг е важен фокус в нашата политика и това трябва да е следващата стъпка в дейността на организациите за управление на туристическите райони, коментира Ангелкова. Специално внимание ще се обърне на общините, които са определени като курортни центрове или национални курорти, за да ползват приоритетно финансиране.

Предстои със ЗИД на Закона за туризма да се въведе доброволен етикет за качество в сектора, каза още тя и посочи, че институцията работи по обществената поръчка за създаване на Единна система за туристическата информация (ЕСТИ), която трябва да свърже в реално време регистрите на хотелите с Министерството на туризма, с МВР, НАП и общините. Вярвам, че до 6 месеца ще покажем демоверсията на системата, коментира министърът.