Леко намалява броят на местата за настаняване, става видно от статистика, представена от Националния статистически институт за месец май 2019 г.

През месец май 2019 г. в страната е имало 2 328 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Броят на стаите в тях е 107.6 хил., а на леглата - 236.2 хиляди. В сравнение с месец май 2018 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, намалява с 0.7%, а броят на леглата се увеличава с 1.0%

Повече хотели през юли 2018 с по-малко легла

Повече хотели през юли 2018 с по-малко легла

Нощувки са ползвали почти 440 хил. българи и 793 хил. чужденци

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май 2019 г., е 1 449.4 хил., или със 7.8% по-малко в сравнение със същия месец на 2018 година. Най-голямо намаление на нощувките (с 11.5%) има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Снимка 433275

Източник: НСИ

През май 2019 г. в хотелите с 4 и 5 звезди има 78.1% от общия брой нощувки на чужди граждани и 37.1% - на българи.

В местата за настаняване с 3 звезди са били 14.7% от нощувките на чужди граждани и 31.0% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 7.2 и 31.9%. 

С 1,3% повече хотелски легла за една година

С 1,3% повече хотелски легла за една година

По данни на НСИ през август 2017 г. e имало 3 145 места за настаняване с над 10 легла

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2019 г. се увеличава с 0.8% в сравнение със същия месец на 2018 г. Те достигат 586.6 хил. Регистрирано е увеличение при българските граждани с 8.5% и намаление на чужденците с 6.7%.

Българите, нощували в местата за настаняване през май 2019 г., са 310.6 хил. и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Регистрирани са 276.0 хил. чужденци, които са имали средно по 3.2 нощувки. 75.8% от чужденците са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Снимка 433276

Източник: НСИ

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2019 г. е 21.3%. Тя намалява с 2.3 процентни пункта в сравнение с май 2018 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 25.2%. След това - на местата за настаняване с 3 звезди - 18.5%, и с 1 и 2 звезди - 15.5%.

Приходите от нощувки през май 2019 г. достигат 76.2 млн. лв., или с 2.6% по-малко в сравнение с май 2018 година. Регистрирано е намаление на приходите от чужди граждани с 9.9%, докато тези от български граждани се увеличават с 15.5%. 

От Института за оценки в туризма не виждат провал на летния сезон

От Института за оценки в туризма не виждат провал на летния сезон

Българският туризъм стоял добре на външните пазари