2 729 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване са били на разположение през септември 2017 г. в страната. Броят на стаите в тях е 128.0 хил., а на леглата - 285.5 хиляди, съобщиха от НСИ.

В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване, работили през периода, се увеличава с 0.1%, а на леглата в тях - с 2.6%.

Намаляват леглата и местата за краткосрочно настаняване през март, отчитат от НСИ

Намаляват леглата и местата за краткосрочно настаняване през март, отчитат от НСИ

Броят на нощувките е 782.6 хил., или с 5.5% повече през март т.г. в сравнение с м.г.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г. е 3 089.3 хил., или с 0.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 3.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

През септември 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.7% от общия брой нощувки на чужди граждани и 33.1% - на българи.

Леко намаляват местата за настаняване с над 10 легла

Леко намаляват местата за настаняване с над 10 легла

Увеличават се нощувките в хотели, хижи, къмпинги

В местата за настаняване с 3 звезди са реализирани 21.8% от нощувките на чужди граждани и 28.9% - на българи. Докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 5.5 и 38.0%.

С 1.8% е увеличен броя на пренощувалите през септември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. Те достигат 797.6 хил.

Регистрирано е увеличение с 4.9% при чужденците и намаление с 1.8% при българите. Българските граждани, нощували в хотели, хижи, къмпинги през септември 2017 г., са 361.4 хил. и са реализирали средно по 2.5 нощувки. Чуждите граждани са 436.2 хил., като 70.2% са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно 5.2 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през септември 2017 г. е 37.3%, като намалява с 1.9 процентни пункта в сравнение със септември 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 50.8%, следват местата за настаняване с 3 звезди - 32.4%, и с 1 и 2 звезди - 20.3%.

Приходите от нощувки през септември 2017 г. достигат 152.6 млн. лв., или с 4.5% повече в сравнение със септември 2016 година.

Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 5.6%, така и от български граждани - с 1.0%.

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с еврорегламенти.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.