Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2017 г. са 439.0 хил., или с 8.7% над регистрираните през октомври 2016 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Австрия - с 32.5%, Сърбия - с 18.9%, Румъния - с 13.5%, бившата югославска република Македония - с 6.8%, Обединеното кралство - с 4.0%, Турция - с 1.8%, Гърция - с 0.2%, и други. Същевременно намаляват пътуванията към Франция - със 7.8%, Чешката република - с 4.2%, Германия - с 0.6%, и други.

Снимка 326014

Източник: НСИ

Над 80% от българите пътуват само в страната

Над 80% от българите пътуват само в страната

2 млн. български туристи през юли, август и септември

В сравнение с октомври 2016 г. e регистрирано увеличение при пътуванията по всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 22.8%, с цел почивка и екскурзия - с 6.7%, и с други цели - с 1.9%. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2017 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45.7%, следвани от пътуванията със служебна цел - 30.1%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 24.2%.

През октомври 2017 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 102.6 хил., Турция - 88.0 хил., Румъния - 33.0 хил., Сърбия - 31.8 хил., бившата югославска република Македония - 25.7 хил., Германия - 24.3 хил., Обединеното кралство - 15.6 хил., Австрия - 15.4 хил., Италия - 14.9 хил., и Испания - 11.0 хиляди.

През октомври 2017 г. посещенията на чужденци в България са 712.6 хил., или с 5.0% повече в сравнение с октомври 2016 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 15.1%, с цел почивка и екскурзия - с 3.5%, и с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 2.4%. Транзитните преминавания през страната са 25.1% (179.1 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2017 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 56.1%, или с 3.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Увеличават се посещенията на граждани от Нидерландия - с 62.5%, Франция - с 25.3%, Обединеното кралство - с 23.0%, Белгия - с 15.7%, Румъния - с 4.7%, Австрия - с 3.2%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Полша - с 12.6%, Италия - с 8.2%, Германия - с 1.7%, Гърция - с 1.4%, и други.

Снимка 326012

Източник: НСИ

България е първа в ЕС по ръст на самолетните пътувания за 2016 г.

България е първа в ЕС по ръст на самолетните пътувания за 2016 г.

Бележим увеличение от 22.5% спрямо 2015 година

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни"- с 5.8%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 10.0%. През октомври 2017 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 45.6%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35.2%, и със служебна цел - 19.2%.

Най-много посещения в България през октомври 2017 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 140.9 хил., Турция - 106.6 хил., Гърция - 97.2 хил., бившата югославска република Македония - 54.6 хил., Сърбия - 43.1 хил., Германия - 40.5 хил., Украйна - 19.7 хил., Полша - 18.7 хил., Обединеното кралство - 18.2 хил., и Италия - 14.4 хиляди.