Министерството на туризма може да задвижи процедура за отнемане на концесията за плажа "Слънчев бряг - Север", а концесионерът на тази ивица може да бъде санкциониран и с 300 хиляди лева.

Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова, цитирана от БТА.

В курортния комплекс днес беше направена проверка, като на централната пясъчна ивица и южния плаж не са открити нарушения. Плажовете в курортния комплекс са поддържани и почистени.

Множество нарушения обаче са констатирани на Северния плаж.

Сред тях са поставени търговските обекти на повече от позволената площ и неравнопоставеност между платена и безплатна зона на плажа. Инспекцията на него установи десетки нарушения, а неустойките по договора могат да достигнат 360 хил. лв.

Нарушенията ще бъдат разгледани от Междуведомствената комисия, в която участват представители на Министерството на туризма, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите и на Министерски съвет, за да се вземе решение за бъдещето на концесионния договор в края на сезона.

Инспекцията на министерството цели да провери дали са отстранени пропуските, констатирани в началото на сезона. Това при повечето плажове е направено. Повторно са проверени 40 пясъчни ивици.

Като цяло нарушенията са минимални и се отстраняват своевременно. Продължава да действа и мобилната група на министерството, която реагира своевременно на подадени сигнали.

Най-сериозни са нарушенията на "Слънчев бряг - Север" и "Несебър - Юг".

Министър Ангелкова потвърди ангажимента за създаване на работна група, която да обсъди облика на курорта „Слънчев бряг”, за да се реши проблеми с преместваемите обекти.