Туроператори излязоха на протест пред Президентството във вторник. Причината - подзаконов нормативен акт, издаден от Министерството на туризма на 18 юни. Той, твърдят от бранша, блокирал 16 милиона лева, предвидени за компенсация на клиенти, чиито почивки са били отменени заради коронакризата.

Такова например е изискването към 5 април туроператорът, който иска средства, да няма никаква ликвидност. Това автоматично значило да бъде обявена фирмата в несъстоятелност, което от своя страна би попречило да се иска финансова помощ на първо място.

Вчера представители на бранша са се срещнали с министъра на туризма Стела Балтова и експерти от екипа й. Нямало е обаче никакъв резултат от разговорите. "Ако имаше някакъв напредък, протестът щеше да се отложи. Остава съвсем малко време на служебното правителство, продължаваме преговорите. Докато ги водим обаче, продължаваме да затъваме много драстично", заяви туроператорът Одисей Спасов.

"Това са парите на българските граждани. Повечето пари се върнаха на клиентите. Тези останали пари ще отидат само за възстановяването на парите на останалите хора. Не могат да бъдат използвани за нищо друго", заяви и Георги Рачев.

Туроператорите ще продължават с разговорите си с министерството, но надеждите им са слаби. Уповават се на евентуален нов екип във ведомството при нов кабинет след изборите на 11 юли. Представители на ОБТ са получили разяснения от министър Стела Балтова на среща във ведомството.

Туроператорите възмутени: Много клиенти може да не получат парите си заради държавата

Туроператорите възмутени: Много клиенти може да не получат парите си заради държавата

Министерството на туризма блокирало над 16 млн. лв. за компенсации за отменени почивки

Същевременно от Министерството на туризма излязоха със своя позиция по казуса.

По повод твърденията на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти Обединение "Бъдеще за туризма" от ведомството заявяват, че актът на Министерския съвет е приет при спазване на изискванията на Закона за нормативните актове и е съгласуван от всички министри и заинтересовани институции, в съответствие с временната рамка на ЕС за получаване на държавна помощ и българското законодателство.

Те посочват, че в края на миналата година е била въведена нова мярка за подкрепа на туроператорите и туристическите агенти със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и са отпуснати 51 млн. лева държавна помощ за сектора.

По данни на МТ по първата схема са изплатени общо 34 508 528, 37 лв. безвъзмездни средства на 597 юридически лица, регистрирани като туроператори и туристически агенти. 343 предприятия са получили държавна подкрепа за възстановяване на дължимите от тях суми към клиентите за неосъществени пътувания в между 1 март и 31 декември 2020 г. в размер на 16,9 млн. лева, а 406 предприятия са получили 17,3 млн. лева за разходване за основната си дейност.

С остатъка от средствата е разработена нова, самостоятелна мярка за подпомагане, само за туроператорите. Тя отново е под формата на безвъзмездни средства в размер до 15% от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март до 31 декември 2020 г.

От министерството поясняват, че възникналата ситуация е породена от приетото ПМС No 197 от 15 юни 2021 г., с което се урежда предоставянето на нотифицираната от Европейската комисия Държавна помощ SA.62887 (2021/N) - България, Covid-19: Схема за държавна помощ за туроператори.

1500 резервации на българи в Гърция засегнати от фалита на туроператор

1500 резервации на българи в Гърция засегнати от фалита на туроператор

Не е обявен фалит, става въпрос за финансови затруднения

Администраторът на помощ - в случая министерството на туризма, носи отговорност за законосъобразното предоставяне и разходване на държавни помощи в съответствие с правото на Европейския съюз.

В постановление на МС от 15 юни, което определя условията, критериите, реда и размера за разпределение на 16.5 млн. лв., е заложена максимално облекчена форма за кандидатстване по помощта, посочват от ведомството.

Критериите за допустимост, които гарантират целевото, правомерното и законосъобразно разходване на държавни средства пък са били съгласувани с министерството на финансите и други заинтересовани министерства.

Условията и редът, при които помощта се разрешава, се определят с акт на Министерския съвет. Тази втора схема на държавната помощ е предвидена да се подпомогнат туроператорите, които след първата схема продължават да изпитват ликвидни затруднения. Средствата могат да се изразходват единствено за връщане на дължими суми към клиенти по неосъществени пътувания заради пандемията в периода 1 март - 31 декември 2020 г.

ЕК одобри българската схема за около 8,4 за помощ на туроператорите

ЕК одобри българската схема за около 8,4 за помощ на туроператорите

Целта на мярката е да се помогне на бенефициерите да се справят с недостига на ликвидност

Министерството на туризма е заложило критерии за допустимост на кандидатите за помощта, обезпечаващи надеждна контролна среда и способстват за законосъобразното й изразходване. За да не бъдат допуснати кандидати, които по първата схема са получили безвъзмездна помощ за връщане към клиенти и не са се издължили своевременно към тях, чрез този контролен механизъм се елиминира възможността недобросъвестни бенефициенти по първа схема да бъдат допуснати по втората. В тази хипотеза са и тези туроператори, на които доставчиците на туристически услуги вече са възстановили сумите за несъстояли се пътувания, но туроператорите не са възстановили дължимото към клиентите си.

Поради тези рискове са въведени процедурни правила, чрез които да се блокира участието на кандидати, които са разполагали със средства от безвъзмездната помощ, но не са възстановили дължимите към клиенти суми. По този начин се гарантира целевото изразходване на държавната помощ, защита интересите на туроператорите, имащи съществена нужда от финансова помощ за връщане на пари на клиенти, и осигуряване на ефективна защита на потребителя, посочват от ведомството.