С 3,5% повече пътувания на българи в чужбина са отчетени през февруари 2018 г. в сравнение с февруари 2017 г., показва статистика на НСИ. Пътуванията на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. са 379.5 хил. Целите на пътуванията са предимно туризъм и почивка.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Румъния - с 12.9%, Турция - с 10.6%, Франция - с 4.6%, Германия - с 3.1%, Австрия - с 2.9%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Гърция - с 3.9%, бившата югославска република Македония - с 3.0%, Италия - с 1.7%, Сърбия - с 0.6%, и други.

В сравнение с февруари 2017 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 24.4%. и със служебна цел - с 9.7%. От НСИ отчитат намаляване на пътуванията с други цели с 6.7%.

Снимка 347827

Източник: news.bg

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през февруари 2018 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 49.7%. След тях са пътуванията със служебна цел - 27.6%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия - 22.7%.

През февруари 2018 г. най-голям брой пътувания на български граждани има към: Турция - 76.9 хил., Гърция - 61.5 хил., Румъния - 43.9 хил., Сърбия - 36.3 хил., бившата югославска република Македония - 29.3 хил., Германия - 21.4 хил., Австрия - 14.4 хил., Испания - 13.4 хил., Франция - 11.9 хил., Италия - 11.4 хиляди.

През февруари 2018 г. посещенията на чужденци в България са 457.4 хил. Това е с 4.9% повече в сравнение с февруари 2017 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел - с 18.8%, с цел почивка и екскурзия - с 2.6%, и с други цели (включително гостувания и транзитни преминавания) - с 1.2%.

Снимка 347825

Източник: news.bg

Транзитните преминавания през страната са 22.2% (101.4 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

От общия брой чужденци, посетили България през февруари 2018 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 47.4%. Това е с 6.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от Белгия - с 23.7%, Гърция - с 14.9%, Чешката република - с 12.1%, Румъния - с 9.4%, и други. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Австрия - с 12.7%, Обединеното кралство - с 6.1%, Италия - с 4.2%, Германия - с 2.4%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" - с 3.0%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 15.0%.

През февруари 2018 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 42.2%, следвани от посещенията с други цели - 37.7%, и със служебна цел - 20.1%.

Най-много посещения в България през февруари 2018 г. са направили гражданите от: Турция - 79.7 хил., Румъния - 66.4 хил., Гърция - 59.5 хил., Сърбия - 48.2 хил., бившата югославска република Македония - 40.6 хил., Обединеното кралство - 20.5 хил., Германия - 14.3 хил., Израел - 14.3 хил., Украйна - 12.5 хил., Руската федерация - 9.5 хиляди (фиг. 6).

Статистическите данни за пътуванията на българи в чужбина и посещенията на чужденци в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.