Започва процедура по заличаване на 18 туроператора от Националния туристически регистър. Това съобщиха от Министерството на туризма.

Причината е, че дружествата не са представили задължителна застраховка "Отговорност на туроператора", без която нямат право да извършват туроператорска дейност.

Търговците са със седалища в София, Бургас, Варна, Шумен, Бургас, Стара Загора, Сливен, Нови Искър и с. Водни пад.

Заличиха туроператор измамник от националния туристически регистър

Заличиха туроператор измамник от националния туристически регистър

Фирмата няма да може да кандидатства за ново разрешително в рамките на 2 години.

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от регистъра, но заповедта за заличаването им ще бъде отразена чрез оцветяване в червено на имената им. Така потребителите ще знаят дали туроператорът е коректен.

Всеки регистриран туроператор е длъжен всяка година да сключва договор за застраховка "Отговорност на туроператора" и да представя на министъра на туризма копие от този договор в 14-дневен срок от подновяването му.

Законът за туризма не предвижда възможност регистриран туроператор временно да спира дейността си и да няма валидна сключена застраховка.

Заличават още 21 туроператора

Заличават още 21 туроператора

Заради липса на задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"