Заличени са 18 дружества, регистрирани като туроператори и туристически агенти. Това е станало със заповед на министъра на туризма Николина Ангелкова.

"София тур и Холидей" ЕООД прекратява дейността си като туроператор

"София тур и Холидей" ЕООД прекратява дейността си като туроператор

След като разплатихме стари задължения към партньори, изпадаме в несъстоятелност и не можем да изпълним предстоящите пътувания, обясняват те

Преди заличаването е имало мотивирано предложение на Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти (ЕКРТТА). Причината е, че удостоверенията за дейност, които министерството издава, не са получени в оригинал в двумесечен срок от уведомяването на заявителите. Такова е изискването според Закона за туризма.
Ако удостоверението не е получено, съответно дружеството няма право да извършва туроператорска и/или турагентска дейност, поясняват от ведомството.

Със заличаването на регистрацията се преустановява и действието на удостоверението. Определен е период от две години, през които заличеното лице няма право да заявява регистриране за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, считано от датата на издаване на настоящата заповед.

Заличават регистрацията на 118 туроператора

Заличават регистрацията на 118 туроператора

Защото нямат задължителна застраховка и защото не изпълняват критериите

Заличените дружества няма да бъдат премахнати от Националния туристически регистър (НТР), но ще бъде отразена заповедта за заличаването им. Така потребителите ще получават информация дали туроператорът и турагентът са коректни и извършват дейност, спазвайки Закона за туризма.