2/3 от учениците по света нямат интернет у дома. Това показва съвместният доклад на Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) и Международния съюз по далекосъобщенията.

Въпреки че масовото затваряне на училища по време на пандемията направи достъпа до интернет мрежата жизненоважен за нормалното протичане на образователния процес, общо около 1,3 милиарда деца на възраст между 3 и 17 години нямат интернет в домовете си.

Докладът сочи, че подобна е липсата на достъп до онлайн връзка и сред младежите и младите възрастни - 63% от населението между 15 и 24 години също не разполага с интернет у дома.

"Липсата на свързаност пречи на младите хора да се конкурират в съвременната икономика. Това ги изолира от света", предупреждава изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Форе.

По нейни думи изводите от доклада са особено притеснителни, тъй като липсата на достъп до интернет коства бъдещето на следващото поколение.

Докладът сочи, че дори преди настъпването на пандемията дигиталното разделение е задълбочавало неравенствата, позволявайки на децата от най-бедните домакинства или от страните с ниски доходи да изостават още повече от връстниците си.

Установено е, че по-малко от едно на 20 деца в училищна възраст от страни с ниски доходи имат достъп до интернет у дома в сравнение с 9 от 10 в по-богатите държави. Субсахарска Африка и Южна Азия са регионите с най-голям брой деца без възможност да са онлайн - цели 9 от 10 деца нямат достъп до интернет у дома.

Отчетливи са и разликите по този показател в градовете и в селата- 60% от децата, живеещи в градски условия, са без интернет връзка у дома спрямо 75% в селските райони.

Според изводите на доклада дори в домове с интернет връзка децата може да нямат достъп до интернет. Също така момичетата могат да имат по-малък достъп до интернет от момчетата.

Въпреки че двете агенции на ООН не разполагат с конкретни цифри, показващи разликата в достъпа до интернет сред момичетата и момчетата, данните сочат отчетливи различия в това отношение.

В световен мащаб 55% от мъжете и 48% от жените са използвали интернет през 2019 г. Разликите обаче са далеч по-големи в страните с ниски доходи и в по-бедните региони. Например в Африка миналата година 37% от мъжете и момчетата и едва 20% от жените и момичетата са използвали интернет съгласно данните на Международния съюз по далекосъобщенията.