Най-малко 51,6 милиона души по света са засегнати от наводнения, суши и COVID-19.

Това показа анализът на новините, публикуван в сряда от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

"COVID-19 пряко засяга и увеличава нуждите на лицата, засегнати вече от климатични бедствия", се казва в статията, която демонстрира огромния мащаб на комбинираното въздействие на свързаните с климата бедствия и пандемията.

Анализът, който количествено определя припокриващата се уязвимост на общностите, показа, че от 132 идентифицирани уникални екстремни метеорологични събития, настъпили до момента през 2020 г., 92 са съвпаднали с пандемията COVID-19.

Над 3000 души са били убити при тези събития, показва още документът.

Най-големите катастрофи от този тип са се случили в Индия и Бангладеш, като почти 40 милиона души в двете страни са засегнати както от пандемията, така и от наводнения или бури.

Анализът също така показва, че поне още 2,3 милиона души са били засегнати от големи пожари и около 437,1 милиона души в уязвими групи са били изложени на екстремни горещини.

Същевременно тези хора се борят с прякото въздействие на COVID-19 върху здравето или мерките, приложени към ограничи разпространението му.