5 720 души умират всяка година в Европейския съюз като последица от трудови злополуки.

Това сочат данните от проучване на ЕВРОСТАТ.

Други 159 000 работници в ЕС умират всеки ден поради професионални заболявания, добавят от Международната организация на труда.

Така, при съчетаването на данните, става ясно, че на всеки три и половина минути в ЕС, поради причини, свързани с труда, умира човек.

По-голямата част от трудовите злополуки и професионални болести са предотвратими, като първата стъпка в тази посока е оценката на риска, твърдят от EU-OSHA, Европейската агенция за здраве и безопасност при работа.

Тяхната кампания „Здравословни работни места. Добре е за теб. Добре е за бизнеса." е насочена по-специално към високорискови сектори, като строителството, здравеопазването и селското стопанство, както и към потребностите на малките и средни предприятия.

Инициативата акцентира върху необходимостта от оценка на риска в съответствие със стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г. и цели да намали с една четвърт броя на трудовите злополуки в ЕС в рамките на посочения период.

Съгласно законодателството на ЕС всички работодатели в ЕС са задължени да извършват оценка на риска.

Tя помага на работодателите да разберат потребността от действия за подобряване на безопасността и здравето на работното място.

Дори само една трудова злополука или един-единствен случай на професионална болест е твърде много, коментира Владимир Шпидла, комисар по заетостта, социалните въпроси и равните възможности.

Всяка година милиони работници в ЕС стават жертва на злополуки, които са причина за принудителен престой вкъщи в продължение най-малко на три работни дни при огромни разходи за икономиката, коментира той.

В крайна сметка оценката на риска облекчава товара върху националните системи за здравеопазване, заяви от своя страна Романа Томч, министър на труда, семейните и социални въпроси на Словения.