През 2015 г. раждаемостта в Германия е 1,50 деца на жена. Това е най-високото ниво на раждаемостта от обединението на Източна и Западна Германия, но все пак остава по-ниско от средното за ЕС, което възлиза на 1,58 деца на жена. Статистиката се изнася от Федералната статистическа служба на Висбаден.

Демографската картина у нас - лоша, ключът за подобряване - жизненият стандарт

Демографската картина у нас - лоша, ключът за подобряване - жизненият стандарт

За 2020 очакваме с 25 000 бебета по-малко от 2014 година

В сравнение останалите страни от Европейския съюз, Франция е с най-висок тотален коефициент на плодовитост. Според данните на Евростат за 2015 средната стойност на децата, родени от една французойка, е 1,96.

Следва Ирландия с 1,92 деца на жена и Швеция с 1,85. 

България се намира по средата на таблицата с цифри с раждаемост от 1.53, като преди нас са Румъния, Чехия и Словения, съответно с 1.58 и 1.57 деца на жена.

Най-ниските нива на раждаемост са в Португалия -1.31 деца на жена, Полша и Кипър - 1,32.