Броят на евродепутатите ще бъде намален от 751 на 705 след Брекзит, съобщават от пресцентъра на законодателния орган.

46 от 73-те депутатски места на Обединеното кралство ще бъдат освободени след Брекзит и ще се използват при евентуално разширяване на ЕС. 27 от британските места ще бъдат разпределени между 14 държави членки, които в момента са по-слабо представени.

Една част от тези 46 места в резерв или всички те може да бъдат разпределяни между нови държави, присъединяващи се към ЕС, или да бъдат запазени свободни, за да остане институцията по-малка.

Освен това евродепутатите подчертават, че разпределението ще се осъществи само ако Обединеното кралство излезе от ЕС. В противен случай ще се запази настоящото положение.

Проектът на решение на Европейския съвет беше приет с 566 гласа "за" срещу 94 "против" и 31 "въздържал се".

Новият състав на ЕП следва да бъде одобрен от лидерите на ЕС по време на Европейския съвет в Брюксел на 28 - 29 юни. Решението влиза в сила, след като бъде публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз.

Според Член 14(2) от Договора за Европейския съюз броят на евродепутатите в парламента не може да надвишава 750, плюс председателя. Също така представителството на гражданите е "регресивно пропорционално" с минимален праг от шест представители за държава членка. Нито една държава членка не може да получи повече от деветдесет и шест места.

Казано по-просто, "регресивно пропорционалното" представителство трябва да отговаря на две изисквания:

по-малка държава не бива да получава повече места от по-голяма;

съотношението население/места трябва да се увеличава с нарастването на населението, преди да се закръгли до цяло число.

Това означава, че разпределението на места в ЕП трябва да отговаря на демографското развитие в държавите членки.