Брюксел прогнозира по-слаб растеж и по-слаба инфлация през следващите няколко години.

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за еврото и социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, и комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси представиха Есенната икономическа прогноза 2019 г., съобщават от Европейската комисия.

Вече седем поредни години европейската икономика се намира в растеж и се очаква тя да продължи да се разраства през 2020 г. и 2021 г. Пазарите на труда остават динамични и безработицата продължава да намалява. Външната среда обаче не е толкова благоприятна и несигурността продължава да е голяма. Това засяга особено производствения сектор, който преминава също през структурни промени. В резултат на това европейската икономика изглежда се насочва към продължителен период на по-слаб растеж и слаба инфлация, отчитат от Комисията.

Понастоящем брутният вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се очаква да нарасне с 1,1 % през 2019 г. и с 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. В сравнение с лятната икономическа прогноза от 2019 г. (публикувана през юли) прогнозата за растеж бе понижена с 0,1 процентни пункта през 2019 г. (от 1,2 %) и с 0.2 процентни пункта през 2020 г. (от 1,4 %). За ЕС като цяло се предвижда БВП да се увеличи с 1,4 % през 2019 г., 2020 г. и 2021 г. Прогнозата за 2020 г. също бе занижена в сравнение с лятото (от 1,6 %).

Продължаващото напрежение в търговията между САЩ и Китай и високите равнища на несигурност на политиката, особено по отношение на търговията, засегнаха инвестициите, производството и международната търговия. Очаква се растежът на БВП в световен мащаб да остане слаб, поради което растежът в Европа ще зависи от силата на секторите, ориентирани в по-голяма степен към вътрешния пазар. Те от своя страна ще разчитат на пазара на труда, който да подпомага растежа на заплатите, на благоприятни условия за финансиране, а в някои държави членки, на подкрепа от бюджета. Въпреки че се очаква икономиките на всички държави членки да продължат да се разрастват, малко вероятно е единствено вътрешните фактори за растеж да са достатъчни за осигуряването на силен растеж, отчитат от Европейската комисия.

МВФ прогнозира най-слабия икономически растеж на еврозоната от 2013 г.

МВФ прогнозира най-слабия икономически растеж на еврозоната от 2013 г.

Фондът уточнява, че икономиката на еврозоната ще се разшири с 1,2 на сто тази година, като през април организацията прогнозираше 1,3 на сто ръст

Разкриването на работни места в целия ЕС се оказа изненадващо устойчиво. Това отчасти се дължи на факта, че обикновено е нужно известно време на икономическото развитие, за да повлияе на заетостта, както и на изместването на работните места към секторите на услугите. Заетостта е рекордно висока, а безработицата в ЕС е на най-ниското си равнище от началото на века. Въпреки че има вероятност нетното създаване на работни места да се забави, безработицата в еврозоната се очаква да продължи да се понижава от 7,6 % през тази година на 7,4 % през 2020 г. и 7,3 % през 2021 г. Очаква се безработицата в ЕС да спадне до 6,3 % през тази година и да се задържи на 6,2 % през 2020 г. и 2021 г.

През тази година инфлацията в еврозоната се забави поради спада в цените на енергията и защото дружествата до голяма степен предпочетоха да включат разходите за по-високи възнаграждения в своите маржове вместо да ги прехвърлят на клиентите си. Очаква се инфлационният натиск да остане ограничен през следващите две години. Инфлацията в еврозоната ( според Хармонизирания индекс на потребителските цени) се очаква да достигне 1,2 % през тази и следващата година и 1,3 % през 2021 г. Прогнозата за инфлацията в ЕС е 1,5 % през тази и следващата година и 1,7 % през 2021 г.

Очаква се публичните финанси в Европа да продължат да се възползват от много ниските лихви, дължими по непогасени дългове. Въпреки по-слабия растеж на БВП съотношението на съвкупния държавен дълг към БВП в еврозоната се очаква да продължи да намалява за пета поредна година до 86,4 % през тази година, 85,1 % през 2020 г. и 84,1 % през 2021 г. Същите фактори важат за ЕС, където съотношението на държавния дълг към БВП се очаква да спадне до 80,6 % през тази година, 79,4 % през 2020 г. и 78,4 % през 2021 г.

Следващата прогноза на Европейската комисия — междинната икономическа прогноза от зимата на 2020 г., ще съдържа актуализация на прогнозите за БВП и инфлацията.