Европейската комисия препоръчва допълнителни мерки за защита на личните данни в рамките на обмена между ЕС и САЩ, се казва в съобщение на Комисия.

Комисията публикува доклада си относно третия годишен преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. В него се потвърждава, че САЩ продължават да гарантират подходящо равнище на защита на личните данни, предавани съгласно Щита за личните данни от ЕС на участващите дружества в САЩ.

От втория годишен преглед насам бяха направени редица подобрения във функционирането на рамката, както и назначения в ключови органи, свързани с нейния надзор и механизми за правна защита, като например омбудсманът по Щита за личните данни.

В третия преглед се отбелязва, че сред положителните развития е извършването от Министерството на търговията на САЩ на по-систематичен надзор, например чрез месечни проверки на извадка от дружества за това дали спазват принципите на Щита за личните данни.

Действията по правоприлагане се подобриха, като Федералната комисия по търговия предприе правоприлагащи действия в седем случая, свързани с Щита за личните данни.

Все по-голям брой граждани на ЕС се възползват от правата си съгласно Щита за личните данни и съответните механизми за правна защита функционират добре.

Въпреки това Комисията препоръчва да се предприемат някои конкретни стъпки за по-добро гарантиране на ефективното функциониране на Щита за личните данни на практика.