Европейската комисия постави срок от един месец на Унгария да започне да дава храна на мигрантите, задържани на унгарските транзитни зони на границата със Сърбия, обявиха от Комисията.

Пояснява се, че засяга лица, чиито молби за международна закрила са отхвърлени и които чакат да бъдат върнати в трета страна. Според Комисията принуждаването на мигрантите да стоят в унгарските транзитни зони граничи със задържане според Директивата за връщане на незаконно пребиваващи. Комисията е установила, че Будапеща не е предоставила храна при тези обстоятелства, което е в нарушение на задълженията към директивата и Хартата на основните права на Европейския съюз.

Комисията е изпратила официално писмо до Унгария на 26 юли 2019 г. Унгария е отговорила, но не е успяла да разсее притесненията на Европейската комисия. Така ЕК реши да постави срок от един месец на Унгария да отговори. Брюксел кани унгарските власти да изпълнят правилата на ЕС, иначе Комисията може да се обърне към Съда на ЕС.

Европейският съд по правата на човека вече задължи Унгария да предостави храна на задържаните мигранти в транзитните зони. През юли 2018 г. Комисия се обърна към Съда на ЕС във връзка със задържането на бежанци в унгарските транзитни зони. Съдът все още не се е произнесъл.