Европейската комисията приветства в изявление решението за включване на българския лев и хърватската куна във валутния механизъм II (ERM II).

Тя приветства също решението на Управителния съвет на ЕЦБ за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че от 13 юли България става част от валутно-обменния механизъм ERM II с курс 1.95583 лева за 1 евро.

В съобщението пише следното: "По искане на българските власти, финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната от Европейския съюз, президента на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха по взаимно съгласие да включат българския лев в механизма за обменни курсове (ERM II). Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1.95583 лева. Стандартната лента на колебание плюс или минус 15 процента ще се наблюдава около централното ниво на лева.

Българската народна банка ще има свой представител в Надзорния съвет на ЕЦБ, със същите права и задължения като всички останали членове, включително право на глас.

Решението на страните по валутния механизъм II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъединят към еврозоната. Двете държави членки трябва сега да участват в механизма без голямо напрежение, и по-специално без да девалвират централния курс на своята валута спрямо еврото по своя собствена инициатива, в продължение на най-малко две години, преди да могат да отговорят на изискванията за въвеждане на еврото.

Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на българските и хърватските органи за завършване на процеса на присъединяване към еврозоната.

Еврото е осезаем символ на европейското единство, благоденствие и солидарност. С това решение се признават важните икономически реформи, предприети от България и Хърватия, като същевременно се потвърждава продължаващата привлекателност на единната европейска валута. Ще продължим да подкрепяме и двете страни в следващите заключителни стъпки към присъединяването им към еврозоната.

България е приета в ERM II

България е приета в ERM II

Европейската централна банка официално съобщи

Това заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия.

Много се радвам да приветствам България и Хърватия като членове на валутния механизъм II — важен етап по пътя към въвеждането на еврото като национална валута. И двете страни работиха усилено, за да стигнат до тази точка, дори в разгара на пандемията от коронавируса. Това е свидетелство за привлекателността на нашата обща валута — все още сравнително млада, но много успешна в световен мащаб. Това са добри новини за България, Хърватия и за цялата еврозона, заяви Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората.

България и Хърватия положиха огромни усилия, за да се подготвят за влизането си във валутния механизъм II и банковия съюз. Днес тези усилия дадоха резултат. В период на криза и несигурност това решение изпраща послание за доверие в еврото и яснота, че България и Хърватия ще бъдат следващите страни, които ще го въведат. С тази ключова за тях стъпка към нашата обща валута всички ние като европейци правим нова стъпка към все по-сплотен съюз, каза Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката.

Участието във валутния механизъм II ще спомогне за укрепване на устойчивостта на българската и хърватската икономика. То ще помогне на двете страни да поставят стабилността в основата на своите политики, ще насърчи тяхното сближаване и в крайна сметка ще им помогне в усилията им да въведат еврото.

Комисията приветства и факта, че България и Хърватия поеха ангажимент да запазят темпото на реформите и да постигнат устойчиво икономическо сближаване по пътя към въвеждането на еврото. За тази цел всяка от двете страни пое ангажимент да осъществи по-нататъшни реформи по време на участието си във валутния механизъм II в съответствие с насочената към стабилност цел на механизма.