Стриктни правила за допинга, отхвърляне на квотите за играчи от определена страна, както и справедливо разпределение на приходите от тото и лото игри, са част от предложенията в доклада на Европейския парламент (ЕП) върху Бялата книга за спорта.

Докладът беше приет днес на пленарната сесия на ЕП с голямо мнозинство от 518 гласа "за" срещу 49 "против" и 9 "въздържали се". Депутатите настояват Комисията да изготви ясни насоки относно прилагането на европейското право в областта на спорта.

Докладът приветства публикуването на Бялата книга за спорта и подчертава, че той играе много важна роля в европейското общество, съобщиха от пресцентъра на Европейския парламент.

Близо 60% от гражданите на ЕС практикуват редовно спорт. Той е генерирал 407 млрд. евро през 2004 г., което представлява 3.7% от БВП на ЕС и осигурява работа на 15 млн. души, или 5.4% от работната ръка.

Депутатите от Комисията по култура и образование на ЕП, приветстват включването на спорта в Договора от Лисабон, което в бъдеще ще доведе до създаването на последователна европейска политика в тази област.

В доклада се подчертава, че предвид особеностите на спорта и неговите структури, Комисията трябва да насърчава и допълва - но не и да регулира действията на държавите-членки и спортните организации.

Депутатите изискват в бюджета за 2009 г. да бъде включена специална линия за действия в областта на спорта, като се има предвид, че Договорът от Лисабон - ако бъде ратифициран - предвижда мерки за стимулиране в тази област.

Членовете на ЕП призовават за политика за борба с употребата на допинг. Тя включва избягването на прекомерно натоварен календар, който подлага спортистите на голямо напрежение.

Докладът насърчава държавите-членки да водят борба срещу търговията с незаконни допингови вещества. Изисква се също така в подготовката за следващата Олимпиада, която ще се проведе в Лондон през 2012 г., да се изработи план за действие относно борбата срещу употребата на допинг.

В документа се изтъква, че медийните права са основният източник на доходи за професионалния спорт в Европа и се препоръчва въвеждането на колективна продажба на медийни права. За да се избегне ситуация, при която само големите клубове печелят от медийни права, депутатите считат, че трябва да има равномерно преразпределение на приходите между спортните клубове.

Европейският парламент признава правото на държавите-членки да предприемат мерки за гарантиране на широк обществен достъп до телевизионното отразяване на спортни събития от голямо значение за обществото като олимпийски игри, световно и европейско първенство по футбол.

В документа се посочват като приоритетни подкрепата за играчите от местната школа, както и мерки срещу корупцията и експлоатацията при наемането на спортисти.

В същото време в доклада се призовава държавите-членки и спортните асоциации да не въвеждат нови правила, които създават пряка дискриминация на национална основа.

Членовете на ЕП искат Комисията да се произнесе открито в подкрепа на по-строгото прилагане на разпоредбата на ФИФА, забраняваща трансферите в ЕС на играчи, които не са навършили 16-годишна възраст, както и да се ангажира с принципа, че първият професионален договор на играчите трябва да бъде подписван с клуба, който ги е създал.