Цялостна оценка (преглед на активите и стрес тест) ще бъде проведена на шест банки.

Това съобщиха от пресцентъра на Българската народна банка.

Европейската централна банка (ЕЦБ) публикува информация за процеса на работата, свързан с искането на България от 18.07.2018 г. за присъединяване към Единния надзорен механизъм чрез тясно сътрудничество.

Очаква се оценката да започне през ноември, а резултатите да бъдат публикувани през юли 2019 година.

Българската народна банка съдейства на ЕЦБ за осъществяване на съответната дейност.