Хората, които притежават зелен здравен QR код от нискорискови райони, ще могат да пътуват без никакви ограничения в Китай от 16 март, без да показват отрицателен тест за COVID-19, съобщава в неделя People's Daily. 

QR кодът е задължително изискване за всички пътувания до Китай от чужбина от декември, като всички чуждестранни пътници могат да кандидатстват за кода, като влязат в определен уебсайт чрез компютри или смартфони.

За да получат сертификата, пътниците първо трябва да получат отрицателен тест за COVID-19.

Китай въведе ваксинационни сертификати за трансгранични пътувания

Китай въведе ваксинационни сертификати за трансгранични пътувания

Преговаря с държави за безопасно и нормално взаимодействие на хората