10,3 милиона души са разселени от бедствия като наводнения и суша, предизвикани от климатичните промени през последните 6 месеца. Повечето са в Азия, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на хуманитарна организация.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧКЧП) обяви, че 2,3 милиона души са разселени заради конфликти за същия период, което показва, че повечето вътрешни разселвания са предизвикани от климатичните промени.

Макар че данните покриват само 6-месечен период от септември 2020 до февруари 2021 г., те показват засилващата се глобална тенденция на разселванията вследствие на климатичните промени.

Климатичните промени утежняват съществуващите фактори като бедност, конфликти и политическа нестабилност.

60% от вътрешните разселвания през последните 6 месеца са в Азия.

Статистика на Центъра за наблюдение на вътрешни разселвания показва, че средно 22,7 милиона души са принудени да напуснат домовете си всяка година. В тази цифра влизат и засегнатите хора от геофизични феномени като земетресения и вулканични изригвания, но повечето са от метеорологични явления.

17,2 милиона души са разселени по света през 2018 г. и 24,9 милиона през 2019 г. Данните за 2020 г. все още не са публикувани, но до средата на годината 9,8 милиона са разселените заради природни бедствия.

Повече от 1 милиард души се очаква да бъдат принудени да напуснат домовете си до 2050 г. заради конфликти и екологични фактори, се посочва в доклад на Института за икономика и мир от миналата година.