Сондата "Паркър", която беше изстреляна на 12 август с мисия за проучване Слънцето, изпрати поглед назад към дома - Земята се вижда като ярка сфера сред множество звезди, съобщи американската космическа агенция NASA.

На 25 септември космическият апарат е заснел нашата планета, от разстояние 27 милиона километра.

Тогава "Паркър" се е намирал около максимално близката си точка до Венера по своя път към Слънцето.

Сондата на NASA ще извърши наблюдения в слънчевата атмосфера, в короната на нашата звезда. Целта е да бъдат проследени потоците от енергия към слънчевата корона, пораждащи слънчевия вятър, да се съберат данни за динамиката на магнитните полета, да се изследват механизмите на ускоряване и движение на частиците.

"Паркър" ще се доближи на разстояние от 6.9 милиона километра до Слънцето и ще направи 24 обиколки по елиптична орбита.