Ускорената имунизационна кампания и увеличените държавни разходи, особено в САЩ, повишиха прогнозата за ръста на световната икономика. Сега Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира 6.0% ръст на световната икономика, информират АФП и други медии.

Прогнозата от януари бе за 5.5% ръст. Прогнозата за 2022 г. е 4.4%. През 2020 г. световната икономика се е свила с 3.3% (предишните изчисления показваха -3.5%).

МВФ ни постави сред държавите с перспектива за бавно и слабо икономическо възстановяване

МВФ ни постави сред държавите с перспектива за бавно и слабо икономическо възстановяване

"Констатациите на МВФ не кореспондират с постоянно правените у нас изявления, че се справяме добре и дори най-добре с кризата"

2021 г. се очаква да бъде най-силната от 1976 г.

В прогнозата си фондът отбелязва, че БВП на САЩ ще се разшири с 6.4 на сто, което е 1.3% по-висок растеж спрямо прогнозата от януари. Това е един от най-бързите растежи в света, прогнозирани за тази година.

Фондът повиши прогнозата си за икономическия растеж на Китай до 8.4 на сто, което е 0.3% по-високо от предишната прогноза. Това би означавало, че китайската икономика ще отчете най-високия растеж от 2011 г.

Германия се очаква да отчете ръст от 3.6% (прогнозата от януари бе 3.5%); Франция - 5.8% (от 5.5%); Япония - 3.3% (от 3.1%); Великобритания - 5.3% (от 4.5%); Канада - 5.0% (3.6%) и Индия - 12.5% (11.5%)

От МВФ отбелязват, че растежът зависи от имунизацията.

МВФ: Забавянето на ваксините увеличава риска от икономически застой

МВФ: Забавянето на ваксините увеличава риска от икономически застой

110 държави няма да постигнат предкризисните си равнища