Mюсюлманското население в някои европейски страни може да нарасне тройно до 2050 г., показва ново социологическо проучване на базираната в САЩ организация Pew Research Centre.

Изследването е озаглавено "Растящото мюсюлманско население в Европа".

Мюсюлманите са малцинство в Европа с население от 4,9 на сто. Но в някои страни като Франция и Швеция дялът им е по-висок и през следващите десетилетия може да нарасне, дори и да се удвои. Демографските промени, произлезли от мигрантската криза, вече доведоха до политическа и социална нестабилност в много европейски страни.

Снимка 326461

Източник: Pew Research Center

Агенцията представя 5 факта за мюсюлманите на Стария континент:

Франция и Германия имат най-голямото мюсюлманско население в Европа. Към средата на 2016 г. във Франция има 5,7 милиона мюсюлмани (8,8% от населението), а в Германия - 5 милиона мюсюлмани (6,1%). Мюсюлманите в Германия могат да се увеличат от 6,1% през 2016 г. до 19,7% до 2050 г., ако миграцията продължи, докато дялът на мюсюлманите в Полша ще се промени от 0,1% до 0,2% при същия сценарий. От страните членки на ЕС най-големият дял мюсюлмани от населението е отчетен в Кипър. На острова живеят 300 000 мюсюлмани или 25,4% от населението.

Процентът на мюсюлманите в Европа се увеличава и ще продължи да расте през следващите десетилетия. От средата на 2010 до средата на 2016 г. дялът им на Стария континент се е увеличил с повече от 1% (3,8% до 4,9% - от 19,5 милиона до 25,8 милиона). До 2050 г. се очаква най-малко да се удвои. Без миграция се очаква да нарасне до 7,4%, осреднената прогноза е до 11,2%, а най-високата е до 14,0% до 2050 г.

Мюсюлманите са далеч по-млади и имат повече деца от европейците. През 2016 г. средната възраст на мюсюлманите в Европа е била 30,4 г., 13 г. по-млади от други европейци (43,8 г.). 50% от всички европейски мюсюлмани са на под 30 г. в сравнение с 32% от немюсюлманите в Европа. В допълнение средно мюсюлманката в Европа се очаква да има 2,6 деца, което е с едно дете повече от средното ниво при немюсюлманските жени (1,6 деца).

Между средата на 2010 г. и средата на 2016 г. миграцията е най-големият фактор за ръста на мюсюлманското население в Европа. 2,5 милиона мюсюлмани са пристигнали в Европа. Около 1,3 милиона мюсюлмани са получили бежански статут, което им позволява да останат в Европа. 250 000 мюсюлмани са напуснали региона през този период.

Вторият фактор е естественият прираст. Сред европейските мюсюлмани разликата между раждаемостта и смъртността е 2,9 милиона в полза на първото. Промяната на религията е по-маловажен фактор, тъй като само около 160 000 са заменили исляма с друга религия.

Лидери без деца и бъдеще водят сляпо Европа към катастрофа

Лидери без деца и бъдеще водят сляпо Европа към катастрофа

Няма деца, няма проблем - показва изследователски доклад, финансиран от ЕС

Отношението към мюсюлманите варира в различните държави. Проучване на Pew Research Center в 10 държави показва, че негативните нагласи към мюсюлманите преобладават в Източна и Южна Европа. Мнозинството респонденти във Великобритания, Германия, Франция, Швеция и Холандия се изказват положително за мюсюлманите.