Приходите от данък върху добавената стойност (ДДС) от сделки с имоти могат да бъдат далеч по-високи, ако ставката е намалена от сегашното си ниво от 24% на 13%. Това иска проучване на Фондацията за икономически и индустриални изследвания (IOBE).

Подобен ход би помогнал и за увеличаването на притока на капитали от чужбина, от 500 милиона евро през 2017 г. до годишен темп от над 800 милиона евро до 2022 г. дори и при най-песимистичния сценарий.

Кипър, Израел и Гърция потвърдиха проекта за газпровод през Средиземно море

Кипър, Израел и Гърция потвърдиха проекта за газпровод през Средиземно море

Газопроводът отразява геостратегическото сътрудничество между Гърция, Израел и Кипър

Проучването на IOBE е установило, че налагането на 24% ставка на ДДС върху новите сделки с имоти се е превърнала в сериозна пречка за инвестиции в нови домове, без да се отчитат значителни фискални ползи. От началото на финансовата криза приходите от този данък са намалели драстично поради колапса при сделките с нови къщи. Приходите се паднали с 80% от пика на пазара през 2008 г. до сегашните 11 и 14 млн. евро.

Сега данъкът се начислява върху сделките с второ жилище. Основното жилище е освободено, само ако разрешителни за строеж са издадени след 1 януари 2006 г. За разлика от това, по-старите имоти са натоварени само с данъка върху сделките, който е 10% от 2013 г.

Атанасиос Христакис, член на борда на Асоциацията на предприятията за качество и развитие на строителството (SEPAK), който поръча проучването, казва, че разликата от 20% между данъка върху новите и старите имоти е водещ за кандидат-купувачите да изберат стари къщи. Това от своя страна възпрепятства възстановяването на строителната дейност. Купувачите, гърците и чужденците считат, че данъкът от 24 % по-скоро е пречка и тласка към сделка със "стар имот", а не към новото строителство.

Евентуалното му намаление до 13% няма да срещне особена опозиция от страна на кредиторите на страната, като същевременно ще доведе до многобройни положителни ефекти. Според IOBE подобен ход на политиката ще доведе до увеличаване на търсенето на нови домове, като същевременно ще засили инвестиционния интерес от чужбина.