Руският президент Владимир Путин подписа пакет от закони, установяващи приоритета на Конституцията на Р пред международните споразумения и решения на междуправителствени органи на територията на Русия. Документите са публикувани във вторник на официалния портал за правна информация, съобщава ТАСС.

Правят се изменения в редица кодекси на Русия, включително гражданския, граждански процесуалния, наказателно процесуалния, административно процесуалния, както и 115 руски закони.

Както отбелязва ръководителят на комисията по конституционно законодателство и държавното строителство на Съвета на федерацията Андрей Клишас, законодателството предвижда, че изпълнението на решения на междудържавни органи, приети въз основа на международни договори, както и прилагането на правилата на такива договори в тълкуване, което противоречи на конституцията на Руската федерация, не е разрешено.

В същото време законът "За международните договори на Руската федерация" предписва правомощията на Конституционния съд на Русия да дава становище относно възможността за изпълнение на решения на междудържавни органи, които противоречат на Основния закон, както и решения на чужди, международни съдилища, включително арбитражни съдилища, ако те противоречат на основите на публичния закон и ред на Руската федерация.

Клишас отделно подчертава, че Русия последователно изпълнява ратифицираните международни договори и се застъпва за спазването на международното право. Но в случаите, когато в резултат на тълкуването на нормите на международното право се дава ново значение, което се различава от това, прието по време на ратифицирането на международен договор, и такова тълкуване води до противоречие с Конституцията на Руската федерация, прилагането на такива решения в руската правна система се извършва в съответствие с руското законодателство.

Според него практиката на отказ за безусловно изпълнение на решения на междудържавни органи е от значение и за чуждестранния правен ред. Апелът на държавите към подобни инструменти за предварителен контрол е необходим начин за защита на собствената им национална конституционна идентичност, отбелязяа Клишас.

Пожизнен имунитет за президентите на Русия

Пожизнен имунитет за президентите на Русия

Долната камара на руския парламент прокара на първо четене законопроект