От 2001 г. до 2016 г. румънското емигрантско население в държавите членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) се е увеличило с 2,3 милиона души, достигайки общо 3,6 милиона души. Това е най-малко 17% от хората, които са родени в Румъния.

Информацията разпространяват местни медии, позовавайки се на доклада "Talent Abroad: A Review of Romanian Emigrants", публикуван от ОИСР и поискан от румънското външно министерство.

Румъния е с петото най-голямо емигрантско население в страните членки на организацията, според данните за 2015-2016 г. Присъединяването на Румъния към ЕС през 2007 г. е преломен момент, тъй като посочената година е пикова за румънската емиграция. Тогава броят на емигрантите се удвоява в сравнение с 2006 г., но през 2008 г. има спад от 40% заради световната икономическа криза. Между 2009 и 2016 г. е отчетен ръст от 60 на сто.

В същото време населението на Румъния се е стопило от 22,4 милиона души през 2000 г. до 19,5 милиона румънци през 2018 г. Външната миграция е причина за повече от 75% спад на населението, което превръща емиграцията в голям социален и икономически феномен в Румъния, според ОИСР.

Почти 2/3 от всички румънски емигранти живеят в три държави. Под 3% (по-малко от 70 000) от румънските емигранти живеят в държави, които не членуват в ОИСР. 93% живеят само в 10 държави.

Трите държави, в които живеят 62% от всички румънски емигранти: Италия (над 1 милион), Германия (680 000) и Испания (573 000). Останалите държави с голяма румънска общност са Великобритания, САЩ, Унгария, Франция и Канада.

Израел е единствената държава от организацията, където има спад на румънците за периода 2001-2016 г. За същия период румънското население на Острова се е увеличило с 33 пъти, докато броят на румънците в Италия и Испания се е увеличил съответно с 13 и 10 пъти.

Пазарът на труда е основната причина за емиграцията сред румънците, но само един на седем румънци в ЕС казва, че си е намерил работа преди да напусне страната си.

Между 2009 г. и 2018 г. 26% от румънците в балканската страна са изразили желание да заживеят в чужбина, ако се появи възможност.