Върховният съд на Европейския съюз реши във вторник, че новите правила на Полша за назначаване на съдии във Върховния съд могат да противоречат на законодателството на ЕС, съобщава АП.

Решението задължава полското правителство да прекрати тези разпоредби и да спазва принципите на съдебната независимост и правото на съдебна защита.

Решението е в отговор на жалба на някои съдии в Полша до Съда на ЕС. Съдиите заявиха, че новите наредби са им отнели правото да обжалват решение, с което са отхвърлени като кандидати за висшия съд на Полша.

Случаят е свързан с ново законодателство, регулиращо висшия съдебен орган на Полша, Националния съвет на съдебната власт и новия метод за назначаване на съдии във Върховния съд на Полша.

По въпрос са съдебната независимост в Полша и правото на справедлива и прозрачна съдебна процедура.

ЕС с ултиматум към Полша за съдебната реформа

ЕС с ултиматум към Полша за съдебната реформа

Ултиматумът е отправен, след като Варшава пренебрегна оплаквания по-рано